Vilkår og betingelser

Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene og betingelsene for bruk. Dersom vesentlige endringer gjøres, vil du motta varsel om dette. Hvis du ikke ønsker å akseptere eventuelle endrede vilkår og betingelser, må du umiddelbart avslutte tjenesten. Ved opprettelse av brukerkonto godtar du våre vilkår og betingelser. Dette samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake ved å avslutte kontoen din.

Kjøp

  1. Partene

Selger er Aeira AS med organisasjonsnummer: 926 902 024. Adresse: Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: +47 464 47 033. E-post: kontakt@aeira.no. Betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

  1. Pris

Den oppgitte prisen for tilgang til Æira er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Abonnementstypen er uten bindingstid og man betaler en gang for den perioden man ønsker. Man kan enten velge måneds-, semester- eller års- abonnement.

  1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har lagt inn sin bestilling i betalingsløsningen i nettbutikken.

  1. Betaling

Betaling skjer i det bestillingen legges inn. Vi tilbyr kun salg av tilgang til Æira gjennom denne nettsiden, eller ved direkte kontakt med en av våre ansatte. Det er ikke tillatt å kjøpe tilgang fra tredjepart, f.eks. et «halvbrukt» abonnement. Vi forbeholder oss retten til å avslå eller annullere salg dersom vi har mistanke om at bruksvilkårene over har blitt brutt.

Kjøp av tilgang skjer fortrinnsvis gjennom vår betalingstilbydere «Nets», “PayPal” eller «Vipps», som tilbyr betaling med BankAxept, Visa, Mastercard og Vipps.
Dersom du kjøper et abonnement, vil vi belaste betalingskortet ditt månedlig, hver 6. Måned eller årlig, avhengig av abonnementet du valgte. Det er ingen bindingstid på dette, og du kan si opp abonnementet når du måtte ønske. Du vil ikke få refundert abonnementskostnaden for allerede betalt inneværende periode.
Ved endring av prisen på et abonnement, vil du få varsel minst 30 dager i forkant.
Ved kjøp av tilgang til Aeira vil du få en ordrebekreftelse på kjøpet ditt (kvittering) som du kan laste ned og ta vare på. Alle kvitteringer på tidligere kjøp er alltid tilgjengelig under «Brukerkonto».
Kjøp av tilgang til Aeira er MVA- pliktig da dette regnes som et læremiddel.

  1. Levering, angrerett og reklamasjon

Æira er tilgjengelig og kan tas i bruk fra det øyeblikket den elektroniske bestillingsprosessen er fullført. Levering skjer dermed umiddelbart. Ved kjøp av tilgang til Æira vil kjøper per e-post motta en ordrebekreftelse og kvittering som kan lastes ned og lagres.

Æira er en digital tjeneste som leveres digitalt umiddelbart etter at bestilling er lagt inn. Det gjelder derfor ingen angrerett. Ved å legge inn bestilling samtykker kjøper til at tjenesten leveres umiddelbart, og kjøper erkjenner at angreretten dermed går tapt.

Lov om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven) regulerer kjøpers rett til reklamasjon. Ved ønske om reklamasjon, skal kjøper snarest mulig sende en e-post til kontakt@aeira.no, med en nærmere beskrivelse av forholdet.

  1. Konfliktløsning

Eventuelle klager må rettes til Æira innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Opphavsrettigheter
Brukslisensen innebærer ingen overføring av opphavsrettigheter eller andre rettigheter fra Æira til deg som bruker. Innholdet som du får tilgang til, kan ikke kopieres, modifiseres eller overføres til andre uten etter særskilt avtale som tillater dette. Våre tekniske løsninger og brukergrensesnitt er også beskyttet av opphavsrett i samsvar med åndsverksloven.

Brukerens ansvar og forpliktelser
Det er ditt ansvar å sikre at informasjonen om deg er riktig og oppdatert. Brukslisensen er personlig og må ikke deles med andre. Du har også ansvaret for at brukernavn og passord ikke gjøres tilgjengelig for andre. Misbruk av lisenser kan føre til stenging av den aktuelle brukerkontoen uten økonomisk kompensasjon, og anmeldelse for brudd på åndsverksloven.

Forbehold om endringer i innhold
Æira har rett til å utføre tilgangskontroll og elektronisk brukermåling i samsvar med rammene som følger av personvern- og personopplysningsloven. Æira har også rett til å gjøre endringer i innholdet til den digitale tjenesten, for eksempel for å forbedre brukeropplevelsen, selv om dette kan medføre at innhold eller funksjoner forsvinner eller endres betydelig. I den grad det er praktisk mulig, vil brukere bli informert om eventuelle vesentlige endringer på forhånd.

Fraskrivelse av ansvar
Det medisinske fagfeltet er i stadig utvikling, og vi tilstreber å sørge for at Æira til enhver tid har riktig og oppdatert innhold. Men, som med alle andre læringsressurser kan Æira inneholde faglige feil eller mangler. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for de konsekvenser som eventuelle feil eller mangler kan medføre, både med hensyn til eksamensbesvarelser og senere klinisk praksis. Brukere oppfordres til å kontakte oss på kontakt@aiera.no og gi tilbakemelding dersom det oppdages feil eller mangler ved tjenestens innhold. Vi vil korrigere eventuelle feil eller mangler så snart som mulig etter at vi har blitt varslet om det.

Brudd på vilkår og betingelser
Brudd på gjeldende vilkår og betingelser gir Æira rett til å utestenge brukeren fra alle tjenester, og innbetalt lisensavgift vil ikke bli refundert. Ved grovt brudd, vil Æira kunne kreve erstatning og/eller anmelde forholdet.

Støtte av operativsystem
Vi støtter kun nyere operativsystem, man må være koblet på nett og har ingen garanti for støtte i andre enn disse:
Windows 8 eller nyere
Mac Os 10.13 eller nyere
Behandling av personopplysninger

Aeira erkjenner viktigheten av å behandle data om deg som enkeltperson, som navn, adresse eller e-postadresse («Personopplysninger»).
Denne personvernerklæringen angir hvordan Aeira AS, med organisasjonsnummer 926 902 024, kan bruke, behandle og lagre personopplysninger.
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler, er Aeira AS ved administrerende direktør Mari Zimmermann.

Hvis du besøker nettsiden vår og/eller kommuniserer med oss ved å motta nyhetsbrev eller i forbindelse med rekruttering, kan Aeira samle inn og lagre personopplysninger. Ettersom Aeira er forpliktet til å beskytte og respektere ditt personvern, angir denne personvernerklæringen hvilke personopplysninger vi samler inn og lagrer, hvorfor dette gjøres, og dine rettigheter knyttet til personopplysningene vi har.
Generelt sett kan du besøke www.aeira.no uten å avsløre noen personopplysninger. Vi sporer internettadressen til besøkende som besøker www.aeira.no og analyserer disse dataene for trender og statistikk, men de sporede dataene inkluderer ikke personopplysninger. Hvis du ikke gir den informasjonen vi ber om, kan du likevel besøke de fleste av våre nettsider, men du kan være ute av stand til å få tilgang til visse alternativer.

Hvorfor og hvilken informasjon vi samler inn

28.02.2024 Ny tekst under “Vilkår og betingelser”.

nb_NO